Takarékosság és stabilitás


A főbb kérdésekben eredménytelenül zajlott a veszélyhelyzet utáni első bizottsági ülés.

Érdemi ellenzéki javaslatok hiányában polgármesteri javaslatra a költségvetés módosítása lekerült a napirendről.

Június 24-én, szerdán tartotta a veszélyhelyzet megszűnése utáni első ülését a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság. A számos napirendi pont közül a két legfontosabb a zárszámadási rendelet elfogadása, valamint az idei költségvetés módosítása volt.

Dr. Somogyi Bálint Márton, a PJB elnöke elmondta, hogy a járványügyi helyzet gazdasági következményein túl, a költségvetést negyedévente felül kell vizsgálni, ezt jogszabályi kötelezettség is. A módosítás tervezetét május 28-án kapták meg a képviselők, így volt idejük megismerni az anyagot. A változtatás fő célja a biztonságos működés, valamint a hivatali és intézményi dolgozók jogviszonyának fenntartása.

“Jelenleg csak megbecsülni tudjuk, hogy milyen gazdasági következményekkel jár a pandémia. Mindenképpen számolnunk kell az idei bevételek csökkenésével, ám ennek pontos mértékét szeptemberben látjuk majd. A lejáró adó- és járulékfizetési moratórium után ekkor kezdenek el beérkezni azok a bevételek, melynek mértékéből arra is tudunk következtetni, mekkora kárt okozott az egyes vállalkozásoknál a járványhelyzet” - tette hozzá a PJB elnöke.

A több mint hat órán át tartó bizottsági ülésen érdemi javaslat nem érkezett a büdzsé átalakítására, így polgármesteri indítvány alapján elhalasztották a döntést.

Várhatóan júliusban, egy rendkívüli ülés keretében hoznak majd határozatot a 2020. évi költségvetés módosításával kapcsolatban.

Az ülésen hosszasan tárgyalták a sportszervezetek támogatási kérelmét is. Tekintettel az idei bevételek csökkenésére, valamint arra, hogy a kijárási korlátozás során az egyesületi tevékenységek is szüneteltek, várhatóan a támogatások csak az év második felére vonatkoznak majd, tehát a tervezett összeg 60 százalékának kifizetését javasolta a Bizottság.

A felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet biztosítására tervezett közbeszerzési eljárás részleteit zárt ülés keretében tárgyalták meg a bizottsági tagok.

Megjegyzések