Soli Deo gloria

A reformáció napja a protestáns egyházak október 31-én tartott ünnepnapja. 1517-ben Luther Márton ezen a napon függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. 


Az ezzel elinduló mozgalmak tagjait a pápaság túlkapásaival szembeni tiltakozás, azaz protestálás miatt protestánsoknak nevezték, a reformáció egyes irányzatainak szétválása pedig a különböző protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, önállósodásához vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház és a református egyház a legismertebbek.

A reformáció alapelvei:
  1. Sōla Scriptūra - egyedül a Szentírás

  2. Sōlā fide - egyedül hit által

  3. Sōlā grātiā - egyedül kegyelemből

  4. Sōlus Christus - egyedül Krisztus

  5. Sōlī Deō glōria - egyedül Istené a dicsőség

Megjegyzések