Polgámesteri intézkedések

 


Tisztelt Törökbálintiak!

Mint ismeretes, az Országgyűlés 90 nappal meghosszabbította a Magyarország Kormánya által életbe léptetett, az ország területére kiterjedő veszélyhelyzetet. Országunkban így továbbra is különleges jogrend, veszélyhelyzet van érvényben.

! Kijárási tilalom van !

A legfontosabb kormányzati szinten meghozott intézkedés az este 8 és hajnali 5 óra közötti kijárási tilalom bevezetése. Lehet vitatni ennek értelmét, és lehet úgy tekinteni rá, mint szükséges rosszra, mely szintén csökkenti a kapcsolatok számát, így lassítva a vírus terjedését.
Az elmúlt napokban többször egyeztettem a törökbálinti rendőrökkel, a Városőrséggel és a Hegyőrséggel. A törökbálintiak fegyelmezettsége példamutató volt a mögöttünk hagyott időszakban.
Köszönöm Önöknek!

! A közterületeken kötelező a maszk használata !

Közterületeken a maszk használatát kormányrendelet teszi kötelezővé, azzal a kitétellel, hogy a 10.000 főnél nagyobb lakónépességű települések esetében az önkormányzatra - jelen esetben a polgármesterre - bízza, hogy a belterületen pontosítsa azokat a közterületeket, melyeken a szabályokat alkalmazni kell.
A kormányrendelet értelmében, a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Polgármesteri hatáskörömben eljárva, hosszas mérlegelés és a helyi Operatív Törzzsel folytatott egyeztetések után, Törökbálint teljes belterületét kijelöltem, így a város - kivétel nélkül - összes közterületén kötelező a maszk használata.

Egyedüli kivételt képez, ha 50 méteres közelségben a közterületen nem tartózkodik más.

A rendelet megalkotásánál első körben mi is abból indultunk ki, hogy áttekintettük a azokat a lehetséges utcákat, tereket ahol tömegesen fordulnak meg a lakosok. Az eredmény egy hosszú lista lett volna, melynek megjegyzésével nem kívántuk Önöket terhelni.

Figyelembe vettük, hogy csoportosulás bárhol kialakulhat, és azt is, hogy a vírus terjedésének lassításánál kulcsszerepe van annak, hogy egymás közelében mindig és mindenhol viseljünk maszkot.
Ez nyilvánvalóan nem utcafüggő.

Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a hangsúly nem az 50 méter pontos betartásán, hanem az egymáshoz való közelségen van. Ugyancsak megnyugtatnék mindenkit, hogy a közös háztartásban élőket sem fogja senki számonkérni, ha az utcán egymás társaságában nem viselik a maszkot.

A rendeletet így életszerű!

Önöknek csak annyit kell megjegyezni, hogy vegyék fel a maszkot, ha bárkinek a közelségét észlelik a közterületeken.

Ismét kihirdették tehát a veszélyhelyzetet

Ennek értelmében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, továbbá a Kormány rendeleti úton rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

Tehát sem képviselő-testületi üléseket, sem közmeghallgatást nem lehet tartani.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekkel kapcsolatos kormányrendeletekkel összhangban, meghozott egyéb döntéseimről is tájékoztatnám önöket.

! Újra vitamincsomagot adunk a rászorulóknak !

A megelőzés érdekében döntést hoztam arról, hogy a szociálisan rászoruló és veszélyeztetett - 65 év feletti - lakótársaink ismét vitamincsomagot kaphassanak. A vitamincsomag tartalmaz 100 napra elegendő C-vitamint, D-vitamint, szelént és cinket. A szociális rászorultság megállapítását a szociális iroda végzi a városunkban hatályos rendelet alapján.

A vitamincsomagok beszerzése megkezdődött, a kiszállítás a mai napon kezdődik és a hétvégéig minden bizonnyal megkapja mindenki, aki a valóban rászorulónak minősül.

Azoknak a rászorulóknak, akik nem tudják megoldani a napi bevásárlást vagy a gyógyszerek kiváltását, segíteni fogunk. A szociális irodánk és a Segítő Kéz Szolgálat az ezzel kapcsolatos teendőket előkészítette.

! Sűrítjük a buszmegállók és a játszóterek fertőtlenítését !

Elrendeltem a buszmegállók, felnőtt játszóterek és a játszóterek fertőtlenítésének sűrítését. A következő időszakban a Városgondnokság ezt a munkát már kétnaponta fogja elvégezni.

! A megbízható PCR-tesztekkel tesztelünk !

A kormányzati intézkedés értelmében az iskolai tanárokat, az óvónőket és a bölcsődei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell - jelenleg a központi szabályozás kidolgozása folyamatban van.

Ezért a Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, valamint a Zimándy Ignác Általános Iskola számára biztosított gyorstesztek mellett, az első teszteléshez biztosítom a 100 %-os pontosságú PCR-teszteket.

Az iskolákban dolgozókat tehát a gyorsteszt mellett, egyszeri alkalommal a megbízható teszttel is teszteljük.

A saját fenntartású intézményeinkben (óvodák, bölcsőde) dolgozókat szintén leteszteljük a megbízható PCR-teszttel. A kötelező heti teszteléssel kapcsolatban követni fogjuk az előírásokat.

! Bezártuk a közösségi a tereket !

A kormányrendelet által megszabottakhoz igazodva, Intézkedtem a Törökbálint Sportközpont, a Munkácsy Mihály Művelődési Ház, a Volf György Könyvtár, valamint a Falumúzeum bezárásáról. A dolgozók tesztelése folyamatban van.

! Figyelünk a törökbálinti, de nem önkormányzati szociális intézményekre !

A Törökbálinton található, de nem önkormányzati fenntartású idősotthonokkal és a Tábitha Házzal folyamatos kapcsolattartást rendeltem el. Felelősnek Géczy Krisztián alpolgármestert neveztem ki. Szükség esetén számíthatnak ránk!

! Korlátoztuk a hivatalban a személyes ügyintézést !

A Polgármesteri Hivatal több dolgozója igazoltan koronavírus-fertőzött, a fertőzöttek száma jelenleg a dolgozók 10 %-át teszi ki. Ezért – ügyfeleink és a munkatársak egészségének védelme érdekében - 2020. november 16. napjától (hétfőtől) a Hivatalban korlátozzuk az ügyfélfogadást.

Személyes ügyfélfogadás kizárólag a következő ügyekben lehetséges: anyakönyvi, szociális és házipénztár


Tisztelt Törökbálintiak!

Nyomatékosan felhívom mindenki figyelmét, hogy az elrendelt 30 napban Magyarország teljes területén gyülekezési tilalom, rendezvénytilalom, valamint este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom van érvényben.

Kérek mindenkit mindezen tilalmak, valamint a maszkviselésre és a távolságtartásra vonatkozó előírások maximális betartására.

A maszkviselést a rendőrség szigorúan és célirányosan ellenőrzi.

A helyi Operatív Törzs segítségével folyamatosan mérlegeljük a még szükséges intézkedéseket, melyeket ha kell, be fogunk vezetni.

Valamennyien rendkívüli és nehéz időket élünk meg. Nem csupán a vírussal kell megküzdenünk, hanem a védekezés ellen folytatott harc összes következményével.

Mindenkinek a helyzetét kötelességünk figyelembe venni és segítenünk kell mindenkinek, akik rászorulnak.

A világjárvány intenzitása nem csökken, nem láthatjuk pontosan, mit hoz az eljövendő. De hiszem, hogy betartva a megelőző és védelmi intézkedéseket, együtt, mindannyian összefogva sikerül túljutni a nehézségeken!

Ne feledjék, egyetlen Törökbálinti sincs egyedül! Számíthatnak ránk!

Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!

Elek Sándor
polgármester


forrás: Elek Sándor facebook oldala 

 

Megjegyzések