Hatékony, gyors döntések

Törökbálint Ma:


Még soha nem volt az önkormányzatiság történetében olyan időszak, amikor egy polgármesternek válság után rögtön egy újabb válságot kellett volna kezelnie. Egészen idáig. Városvezetőként hogyan éli ezt meg?

Elek Sándor:

A pandémia elleni küzdelemre nagyjából két évünk ment rá. Megannyi új, eddig ismeretlen helyzet, nehéz döntések időszaka volt ez. Mindannyiunkat próbára tett a járványhelyzet, melyben családok vesztették el szeretteinket, vagy került veszélybe egzisztenciájuk. Most pedig szembesülni a háború elől menekülők sorsával és megtenni azokat a lépéseket, melynek eredményeként legalább viszonylagosan biztonságban érezhetik magukat, még sokkal nehezebb.

A járvány alatt a különleges jogrendből adódóan már megszoktam, hogy a döntéseket sok esetben egyedül kell meghoznom, és a felelősséget is egyedül kell vállalnom. Ahogyan akkor, úgy most is hagyatkozom a szakmai tanácsokra, hiszen ezeket a problémákat nem lehet érzelmi megközelítéssel kezelni. A korlátozásokkal és félelemmel teli időszakban elsőként hoztam/hoztunk meg olyan döntéseket, melyek megelőzték az országos tendenciákat. Az egészség védelme mellett szociális segítséget nyújtottunk a munkájukat elvesztő embereknek, de adókönnyítések sorát vezettük be a vállalkozások számára is. A mostani krízisben szintén gyors reagálásra és tétovázás nélküli döntéshozatalra van szükség. Hiszen a hozzánk érkezőknek élelemre van szükségük, illetve egy olyan helyre, ahol biztonságban érzik magukat, és nem utolsó sorban egészségügyi ellátásban kell részesülniük.

Törökbálint Ma:

A város bevételeire milyen hatással volt a pandémia, és milyen kiesést jelentettek az önkormányzatot sújtó intézkedések?


Elek Sándor:


Törökbálint gazdaságilag erős település, ennek ellenére számoltam visszaeséssel. Konkrétan 2020-tól jelentős kieséssel terveztünk, biztonságos és tartható költségvetésre volt tehát szükségünk, melyben fő prioritásként a város szintentartását jelöltük meg. Semmiképpen nem akartuk, hogy a törökbálintiak komfortérzete, az általunk nyújtott szolgáltatások szintje romoljon. Emellett erősítettük a szociális területet és megőriztük a hivatalban és az intézményeinkben dolgozók munkahelyét. Szerencsénkre a városunkban dolgozó vállalkozók és a közepes illetve nagyobb cégek is nagyon jól teljesítettek. A kiadásainakt a tavalyi évben óvatosságból erőteljesen visszafogtuk, de az idei évben már több bevételünk keletkezett, mint a pandémia előtti időszakban.

A kormányzati gazdaságvédelmi intézkedéseknek és a önkormányzati terhek csökkentésének köszönhetően a vállalkozók és a cégek nem csupán túlélték a nehéz időszakot, de növekedni is képesek voltak. Természetesen nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a kereskedelem és a telekommunikáció komoly eredményeket tudhat magáénak, és Törökbálint adóbevetéleinek nagy része ezekről a területekről származik.

A 2022-es költségvetés tervezésekor igyekeztem minél nagyobb hangsúllyal bevonni képviselőtársaimat. Számtalan alkalommal tartottunk egyeztetést, megbeszélést, törekedve arra, hogy mindenki számára megfelelő tervezetet nyújthassak be.
A költségvetést ennek köszönhetően szinte egyhangúlag szavazta meg a képviselő-testület. Köszönettel tartozom tehát minden képviselőnek, hiszen mérlegelték a helyzet súlyát, és felelősséget vállalva hoztak döntést.

Törökbálint Ma:

Az itt élők, ám közélettel nem foglalkozók számára is érzékelhető, hogy fejlesztések tekintetében Törökbálint újra pályára állt, régen várt tervek megvalósítása indult el újra. Ez jelentheti azt, hogy ismét lendületben a város?

Elek Sándor:

Szokásomhoz híven most is óvatos vagyok, hiszen még nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy a szomszédunkban zajló eszetlen háború milyen gazdasági következményeket hoz magával. Ezt maximálisan figyelembe véve folytatjuk a megkezdett beruházásainkat, ugyanis mindvégig az volt a cél, hogy visszanyerjük a város lendületét. Én magam minden erőmmel azon voltam és vagyok, hogy így legyen. A legnagyobb projekteket említve: megépítjük a bölcsődét, elkezdődtek a belső tó munkálatai, megújul az Árpád utca. Ezekhez dr. Aradszki András segítségével külső forrásokat is be tudunk vonni. Mindezek mellett természetesen folyamatosak a szintentartó munkák is. Számtalan terv és lehetőség áll még előttünk.

Törökbálint Ma:

A háború miatt menekülők első hulláma már elérte Törökbálintot. Hogy néztek szembe ezzel a rendkívüli helyzettel?

Elek Sándor:

Bátran mondhatom, hogy jó reakciókészséget tanúsítottunk. Már a menekültválság első napján felvettem a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel. Jeleztem, hogy Törökbálint készen áll a menekültek fogadására. Felmértük a lehetőségeket, majd a művelődési házat - Papp Edit vezetésével - pillanatok alatt átalakítottuk ideiglenes befogadó állomássá. A törökbálinti emberek segítségét kérve az élelmezés illetve a ruházat kérdése szinte percek alatt megoldódott. Hihetetlenül erős közösségünk összetartása a bajban. Az orvosok és védőnők azonnal orvosi és egészségügyi ellátást biztosítottak mindenki számára. A gyógyszertár ingyenes gyógyszerkészletet ajánlott fel, és a civil szervezetek is rögtön segítségünkre siettek.
A Segítő Kéz Szolgálat szintén rögvest bekapcsolódott a munkába, rájuk maradt a családoknál és szállodában menedéket keresők ellátása, segítése.

A kialakult helyzet drámája mellett elképesztő volt megélni, hogy a jó ügyért együtt mozdult az egész város. Felemelő volt látni az önzetlen segítő szándékot. Szívmelengető tudni, hogy Törökbálint emberségből mindig jelesre vizsgázik, ha a sors nehézségek elé állítja a közösségünket.
Jó törökbálintinak lenni!

Megjegyzések