Kis Gergely Márton Nagytiszteletű Úr adventi gondolatai


 

Jézus jön, hogy megszólítson adventben
 
Bibliaolvasás: Lukács 5,27-32

A felolvasott Ige nem tipikusan adventi locus. Azért választottam ezt, mert advent azon ünnepek közé tartozik, amelyek rendhagyóak. Mert nem az ember cselekszik, hanem Isten. Ő az, aki átlépi a határokat és új játékszabályt fektet le: annak az embernek kínálja az örök életet, aki nem érdemli meg.

Van olyan sztereotípia, hogy aki templomba jár az csak jó ember lehet: Nincsenek hibái, nem beszél csúnyán, türelmes a gyermekéhez, hűséges a házastársához, nem csal stb. És ez így is van azzal, aki nem csupán hagyományőrzésből jár gyülekezetbe, hanem valóban megváltoztatta az életét az Úr. Azonban a templomban, a gyülekezetben nem csak jóemberek vannak, hanem bűnösök is – a reformátusoknál még a szószékre is felengedik. Ahogyan itt is, ezen a gyertyagyújtáson is sokan sokfélék vagyunk együtt. Nem azért vagyunk itt, mert hibátlanok volnánk. Azért, mert szükségünk van az Úr Jézus szabadítására. Várjuk az Ő visszajövetelét, amikor letöröl orcánkról minden könnyet és a mindvégig kitartóknak üdvösséget hoz. Advent éppen azt hirdeti: Jézus Krisztus a bűnös emberért jött az első karácsonykor, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

Igénkben a vámszedő Lévit szólítja meg. Aki lopott, csalt, hazudott. Azért szólította meg, mert neki van szüksége az Ő gyógyító, szabadító kegyelmére.

Lévi meghallja a hívó szót, otthagyja a vámszedő asztalt, a régi életét és enged az Úr Jézus hívásának. A farizeusok, az írástudók nem is tudják mire vélni: a bűnösök közé keveredik? Velük eszik egy asztalnál? Igen, mert Ő a bűnös embert akarja az életre vinni. Azt az embert, aki felismeri, hogy nem tökéletes. Tele van hibákkal, kicsinyes jellemvonásokkal, irigységgel, féltékenységgel, elégedetlenséggel, és sok minden más egyébbel. Azt az embert, aki nem tökéletes.

Ebben az adventben téged szólít meg az Úr, aki azt akarja, hogy hagyd hátra bűneidet, kezdj vele új életet és kövesd Őt!

Jézus nem a hibátlanokat, a bűnteleneket, hanem a bűnösöket hívja megtérésre, hogy éljenek.

Látjuk, a jövőnk emberek kezében meglehetősen bizonytalan: háború, infláció, ordas szabálytalanságok a focivébén, amelyeket bírókkal legitimálnak stb. Nem túl bíztató jövő. De Jézus új éltre hívó szava nem a bizonytalanságra, hanem a biztos jövőre hív téged. Halld meg megszólító szavát és kövesd Őt!

Ámen.


Megjegyzések